Přeskočit na začátek obsahu stránky.
Teď jste na

Zajištění kvality

Zdroje zahrnuté v Lingu@net World Wide byly vybrány partnery projektu nebo doporučeny našimi uživateli. Jejich začlenění do Lingu@net World Wide bylo schváleno partnery projektu podle následujících hledisek zajištění kvality:

 1. Je obsah spolehlivý z hlediska jazykové a faktografické správnosti?
 2. Jsou internetové stránky uživatelsky přívětivé, pokud se týká snadné orientace po stránkách, podpory uživateli (např. online nápověda) a uspořádání rozhraní?
 3. Jsou stránky aktuální a je zřejmé, že budou udržovány a aktualizovány (kde je to vhodné) i v budoucnosti?
 4. Neobsahují zdroje nevhodné materiály ani odkazy na takové materiály?
 5. Pocházejí materiály od spolehlivého poskytovatele, t.j. jsou z 'přijatelného zdroje' jakým jsou:
  • mezinárodní, národní nebo regionální organizace a střediska pro podporu výuky moderních cizích jazyků,
  • nakladatelství a audiovizuální média,
  • profesionální sítě a sdružení,
  • ostatní jednotlivci a instituce zapojené do výuky cizích jazyků, jejichž internetové zdroje splňují výše uvedená kritéria kvality.

Ke katalogizaci a utřídění zdrojů zahrnutých v Lingu@net World Wide byl použit soubor mnohojazyčných deskriptorů navržených a vypracovaných naším projektovým týmem. Tento soubor deskriptorů byl definován podle mezinárodních norem pro metadata vypracovaných skupinou the Dublin Core Metadata Initiative (DCMI).

Přístup na Lingu@net World Wide je bezplatný. Budeme rádi, když stránku budete využívat, doporučíte zdroje k jejímu doplnění a oceníme vaši zpětnou vazbu.

[ nahoru ]
Sledujte nás na:
facebook Facebooktwitter Twitter